Bedrijf in kleine windturbines in Farmsum

DELFZIJL - Sinds een paar maanden staat er op de werf van Hunfeld in Farmsum een kleine windmolen proef te draaien. De eerste testresultaten zijn dusdanig dat de molen er niet alleen te koop is, maar er straks ook in elkaar wordt gezet.

In de loop van het volgend jaar moet er een assemblagehal op het terrein aan het Eemskanaal verrijzen. Woordvoerder Louis Hijlkema van Leone Energy Systems is enthousiast over de windturbines die in de varianten 5 kW en 10 kW te verkrijgen zijn. „De molen staat hier sinds het eind van de zomer te draaien en ondanks dat hij niet helemaal ideaal staat, zijn de testresultaten zo goed dat we ermee doorgaan. Het zijn relatief kleine molens, die in Duitsland ontwikkeld zijn. Ze hebben een ashoogte onder de 15 meter, dus ze zijn hinderwetvergunningvrij. Ze hebben een rotor van zes meter, de bladen zijn drie meter lang. Het grote voordeel van deze turbines is dat de wieken en het huis in composiet zijn uitgevoerd en dus zeer duurzaam zijn. En ook de ringgenerator, die direct wordt aangedreven door de rotor, heeft een lange levensduur. Een extra voordeel is dat de molen kan worden aangesloten op een accupakket, zodat je ook opgeslagen energie hebt als er eens geen wind staat. Op die manier zou je een normale boerderij twee dagen van energie kunnen voorzien en een gemiddeld familiehuis een week lang.” Leone mikt met deze types molens - er is nog een 20kW versie in ontwikkeling – op het MKB, agrarische bedrijven en wooneenheden. Bij die laatste groep denkt Hijlkema aan groepen buurt- of dorpsbewoners. „De windturbine van 5 KW levert tussen de 18.000 en 20.000 kWh aan stroom per jaar. Dat is in gezien het huidige verbruik goed voor zes gezinnen. Zo’n molen heb je er in drie, vier jaar uit en daarna heb je 20 jaar je eigen energie.” De prijzen liggen voor de 5 kW molen grofweg tussen 32.000 en 35.000 euro en voor de 10 kW, die even groot is en bijna twee keer zoveel oplevert, tussen 43.000 en 44.000 euro, afhankelijk van de situatie. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de lengte van de bekabeling en de fundering. „We leveren ze compleet gebruiksklaar af,” legt Hijlkema uit. „Dat is inclusief opbrengstberekeningen, subsidie- en vergunningsaanvragen. Hoewel de turbines hinderwetvergunningvrij zijn, heb je nog wel te maken met bepaalde gemeentelijke verordeningen. Maar dat is allemaal stevig in beweging. We moeten met elkaar van het gas af en kiezen voor duurzame oplossingen. In de gemeente Slochteren is niet voor niets al een pilot gaande met windmolens. Het helpt denk ik ook dat we ervoor kiezen dat we alle voorkomende werkzaamheden bij het neerzetten van de windmolen door lokale bedrijven laten doen. Zoals het constructiewerk, de elektrische voorzieningen en de elektronica. Omdat de molens ook nog eens in Delfzijl geassembleerd worden, levert dat sowieso aardig wat werkgelegenheid op.” Hijlkema was vroeger bouwer van de bekende hechthouten zeilschepen van het type Waarschip en bouwde later composieten motorschepen. Doordat hij met zijn werkzaamheden verhuisde naar het werfterrein van Hunfeld aan Eemskanaal zuidzijde en daar ook andere hand- en spandiensten ging verrichten, kwam hij in aanraking met Henk Leeuw uit ’t Zandt. Die investeert al jaren in duurzaamheidsprojecten. Dit is de nieuwste loot aan de stam. De eerste orders zijn binnen, vertelt Hijlkema. „We zijn bezig met opdrachten op een industriepark en in de Farmsumerhaven. Die gaan door als de gemeente toestemt.” Meer informatie: www.leone-es.nl. door Bram Noordhuis