Recordoverslag en veel nieuwe banen Seaports

DELFZIJL - De jaarcijfers van Groningen Seaports laten wederom een succesvol jaar zien. Met een overslag in de havens van 12,4 miljoen ton werd er een stijging gerealiseerd ten opzichte van 2016 dat al een succesvol jaar was.

De uitgifte van bedrijventerreinen trok op het einde van het jaar aan: in totaal werd er 46,2 hectare grond uitgegeven. De voorlopige winstprognose ligt voor het havenbedrijf op ruim 12 miljoen euro. Directeur Cas König maakte dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

Voor toeleveranciers én voor de werkgelegenheid zijn de omstandigheden momenteel erg gunstig in het Eemsdeltagebied. Ook hier is duidelijk de aantrekkende conjunctuur merkbaar. De werkgelegenheidscijfers liegen er niet om en laten ten opziche van het voorgaande jaar een stijging van 11,9% zien (havenmonitor Erasmus).

Nieuwkomers in de Eemshaven zijn de bedrijven Bek&Verburg, DHSS en eind december de aankondiging van Van Merksteijn, goed voor een directe werkgelegenheid van 275 werknemers.

In het havengebied van Delfzijl meldde zich het bedrijf Purified Metal Company (PMC) en bedrijventerrein Fivelpoort verwelkomde BMN Bouwmaterialen. Naast de diverse nieuwe bedrijvigheid in de Groninger havens gaat het ook fantastisch met de bestaande klanten.

De eerste gronduitgifte in 2018 is alweer een feit met de verkoop van 0,5 ha grond aan Wijnne Barends in de Eemshaven. Daarnaast zijn er diverse bedrijven zoals BioMCN, Chemcom, PQ Zeolyst, KBM Master Alloys, EEW, PPG, Sealane, TenneT , Wijnne Barends en Holland Malt die óf een (grote) (uitbreiding)investering op het programma hebben staan óf al aan het uitbreiden zijn.

Een fantastische opsteker voor de havens én het totale Eemsdeltagebied is de doorstart van het Delfzijlse Aluminiumbedrijf Aldel.

Groeikansen liggen - in lijn met de Havenvisie - vooral op het ‘groene vlak’. De aandeelhouders van Groningen Seaports hebben recentelijk toestemming gegeven voor een 49% deelname in het grootste zonnepark van Nederland, Sunport Delfzijl. Met dit aandeelhouderschap krijgt Groningen Seaports grip op de uitgifte van groene energie die in toenemende mate de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in de regio bepaalt. Is er geen groene energie aanwezig, dan is de kans groot dat de vestiging niet doorgaat. Maar ook bij bestaande klanten bestaat de wens om in toenemende mate te vergroenen.

Groningen Seaports heeft een begin gemaakt met de aanleg van een waterstofinfrastructuur in 2017 op het terrein van AkzoNobel. Het gaat hier om een zeer bijzondere kunststofleiding, ontworpen door eigen medewerkers. Deze is uniek in de wereld van waterstof. Binnenkort kunnen de eerste bussen en auto’s er waterstof tanken. Andere toepassingen en vergroting van de infrastructuur zullen volgen.

Met het Project ZERO hoopt Groningen Seaports in 2030 samen met de diverse bedrijven in het havengebied een CO2-reductie van 49% te hebben bereikt om het stempel groene haven te kunnen dragen en hiermee een internationale voorlopers positie te behalen. Naast de aandacht voor de (groene) bedrijvigheid is er uiteraard ook aandacht voor het milieu. Zo zijn er in het kader van Eems Dollard 2050 natuurprojecten gestart als kleirijperij, Marconi en de dubbele dijk bij Holwierde.

Gelet op alle ontwikkelingen is het de komende jaren vooral een uitdaging om over voldoende geschoold personeel te beschikken. Dat blijft een punt van zorg en daarom zal het havenbedrijf haar verantwoordelijkheid nemen en helpen bij het actief werven van jonge mensen voor werk en opleidingen in haar havens.