Groninger Bodem Beweging organiseert fakkeltocht

GRONINGEN - Naar aanleiding van de recente aardbeving in Zeerijp organiseert de Groninger Bodem Beweging een grote gezamenlijke fakkeltocht op vrijdag 19 januari, vanaf 19.30 uur op de Vismarkt in Groningen.

Milieudefensie haakt hier bij aan maar ook andere partijen als het Gasberaad, Houd Groningen Overeind en grote instellingen als het UMCG roepen op tot een gezamenlijk protest waarbij iedereen (ook buiten de provincie) welkom is om zijn solidariteit te tonen. Het GBB hoopt dat iedereen massaal gehoor zal geven aan de oproep want niks doen is volgens hen geen optie meer. Groninger Bodem Beweging De Groninger Bodem Beweging is een vereniging opgericht op 6 november 2009 met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld. Sinds de oprichting van de GBB is het aantal aardbevingen sterk toegenomen, met als hoogte-, (of dieptepunt) de beving van 15 augustus 2012 in Huizinge, en de beving van 30 september 2014 in Ten Boer die tot in de stad Groningen gevoeld werd. Door deze ontwikkelingen is de GBB zich meer gaan richten op de veiligheid van de inwoners, al is de schadeafhandeling onverminderd belangrijk gebleven.