Stimulering digitaal onderwijs met bevingsapp

DELFZIJL - De Groningse stichting itURNiT wil zoveel mogelijk kinderen voorbereiden op de gevolgen van de digitaliserende samenleving. Daarom gaat zij de eerste drie maanden van dit jaar op tour door Noord-Nederland.

In een opvallende bus bezoekt ITurnIT scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs en geeft zij workshops aan docenten en leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid. In deze steeds digitaler wordende samenleving zijn creativiteit, digitale vaardigheden en soft skills steeds belangrijker. Daar moet het onderwijs goed op worden voorbereid.

In opdracht van Economic Board Groningen kunnen leerlingen en docenten uit Noord-Groningen kosteloos kennismaken met de onderwijsprojecten van ITurnIT. Tijdens de workshops komen thema’s als online informatie, programmeren, het maken van content en online veiligheid aan bod. Maar ook actuele zaken. Zo hebben leerlingen van het Hogeland College in één van de workshops een app gemaakt met als thema: aardbevingen. Andere scholen die zich al hebben aangemeld zijn onder andere OBS De Vuurvlinder uit Appingedam, OBS ’t Zigt en GBS Het Baken uit Delfzijl en OBS De Klinkenborg uit Kantens.

Geïnteresseerden uit het basis- en voortgezet onderwijs kunnen zich aanmelden voor een workshop via: workshop@iturnit.com.