Stichting STIP Delfzijl op twee locaties

DELFZIJL - Stichting STIP Delfzijl gaat de bakens verzetten. Na bijna drie jaar gehuisvest te zijn geweest in de Betingestaete kunnen de mensen nu op twee locaties terecht voor informatie en advies.

De reden van verhuizing is vooral van organisatorische aard. Op deze manier denkt men een grotere groep mensen te kunnen bereiken. De nieuwe locaties zijn Brede School Noord en de bibliotheek.

De openingstijden in de school zijn: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; in de bieb: vrijdag van 10 tot 12 uur. Men hoeft geen afspraak te maken.