Certificaat pestgedrag CBS de Windroos

DELFZIJL - de Windroos in Delfzijl heeft dinsdag het KIVA-certificaat ontvangen. Het bijbehorende muurschildje is bij de ingang van de school geplaatst.

Voor de onthulling daarvan, die werd bijgewoond door veel ouders, was er een toelichting middels een Power Point presentatie. KIVA (een Fins woord voor leuk/fijn) is een manier van werken op school waarbij iedereen zich houdt aan een aantal vaste regels om pestgedrag te minimaliseren. Er wordt op een speelse manier met de kinderen gewerkt aan de sociale veiligheid, waarbij het ‘Samen-school- zijn’ wordt benadrukt. Kinderen voelen zich hierdoor beter en veiliger op school en weten dat ze door andere kinderen en leerkrachten gesteund worden. Als verrassing kreeg elke groep een springtouw om ook samen te kunnen spelen.