Fusie Van Julsinghatehuis met ‘t Gerack

DELFZIJL - Woon-zorgcentrum Burgemeester van Julsingha in Delfzijl is bestuurlijk gefuseerd met ‘t Gerack

“Samen sterker in de regio. Dat is, kortgezegd, wat we met de fusie willen bereiken. Voor de cliënt en voor de medewerker”, aldus Geke Blokzijl, bestuurder a.i. van het Van Julsinghatehuis. „Wij hebben een zodanige omvang dat samengaan meer garantie biedt om op lange termijn zorg aan kwetsbare ouderen in Noord-Groningen te kunnen verzekeren. Daarnaast vragen de complexer wordende zorgvragen meer inzet. Ook hebben de toenemende eisen meegewogen die gesteld worden aan kwaliteit van zorg en personeel.”

’t Gerack en Burgemeester Van Julsingha delen hun visie op zorg voor kwetsbare, oudere mensen. „Wij werken in aangrenzende delen van de regio Noord-Groningen. Beide organisaties zijn kleinschalig en hebben een persoonlijke cultuur met korte lijnen. Dat willen wij graag zo houden.”

Pieter Albracht, bestuurder a.i. van ’t Gerack: „Eind december kregen we alle seinen op groen. Ook de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) had geen bezwaar.” Een bestuurlijke fusie betekent in de praktijk dat één bestuurder verantwoordelijk wordt voor de beide organisaties. ’t Gerack en het Burgemeester van Julsingha zelf blijven volledig zelfstandig tijdens de bestuurlijke fusie. Voor zorgmedewerkers en cliënten verandert daarom in de dagelijkse praktijk gedurende de bestuurlijke fusie niets. „We gaan het komende half jaar onderzoeken of een juridische fusie kan ontstaan.”

Beide organisaties streven naar een juridische fusie per 1 juli 2018.

De medewerkers zijn de afgelopen periode geïnformeerd over de fusie. Op de vraag wat de fusie voor de medewerkers betekent, zegt Pieter Albracht het volgende: „In Groningen zijn zorginstellingen belangrijke werkgevers. Door samenwerking ontstaat een grotere organisatie, die medewerkers perspectief kan bieden. Doordat medewerkers zich binnen hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen, blijven gekwalificeerde medewerkers voor de organisatie behouden. Daarmeehouden we continuïteit van zorg in de regio.”

Het bestuur verwacht dat defusie geen personele consequenties heeft. Gezien de voorgenomen juridische fusie gaan ’t Gerack en Burgemeester van Julsingha samen verder met één bestuurder. Geke Blokzijl blijft daarvoor aan als gezamenlijke fusiebestuurder en Pieter Albracht rondt zijn taken eind februari af.