Subsidie voor project DemenTalent

DELFZIJL - De Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) krijgt een subsidie van 17.000 euro van de gemeente Delfzijl voor het project DemenTalent.

DementTalent biedt inwoners met beginnende dementie de mogelijkheid om als vrijwilliger bij organisaties of bedrijven een dagbesteding te volgen. Hierbij wordt vooral naar hun wensen en talenten gekeken. DemenTalent maakt onderdeel uit van het door de raad goedgekeurde plan van aanpak om van de gemeente Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Het project start in het tweede kwartaal van 2018.

Vanuit de dementiebijeenkomst voor professionals en mantelzorgers van juli 2017 is een werkgroep aan de slag gegaan om ideeën rondom DemenTalent vorm te geven. Het advies van de werkgroep is een makelaar DemenTalent aan te stellen, die op basis van de wensen en talenten van de aanvrager op zoek gaat naar een geschikte dagbestedingsplek. De SWD heeft hierin een coördinerende rol en werkt daarbij nauw samen met diverse partijen, zoals de casemanager dementie en Steunpunt Mantelzorg.

Wethouder Meindert Joostens: „Participeren in de samenleving is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor mensen met beginnende dementie. Actief zijn, relaties aangaan met anderen, van nut zijn en gewaardeerd voelen maakt dat zij zich minder geïsoleerd en eenzaam voelen. Vrijwilligerswerk is voor hen een manier om hier invulling aan te geven.”