Zonnepark ’t Zandt wordt gebouwd

‘T ZANDT - ‘T ZANDT In dorpshuis ’t Zandt is woensdag de intentieovereenkomst getekend voor de bouw van Zonnepark ’t Zandt.

Voorzitter Patrick Caspers van Energiecoöperatie Zonnedorpen en Roel Lok en Marthijn de Jong, eigenaren van Zonnestroom Nederland zetten met hun handtekeningen de eerste concrete stap richting de realisatie van Zonnepark ’t Zandt.

„Wie doun t!”,zegt Patrick Caspers. Het is een historische stap voor Energiecoöperatie Zonnedorpen. „We gaan van planvorming naar uitvoering. Het aftellen is begonnen. Met het zetten van deze handtekeningen is de opdracht tot de bouw van Zonnepark ’t Zandt gegeven. We hebben voor Zonnestroom Nederland gekozen omdat zij naast veel kennis en ingangen in de markt voor zonneenergie voor ons dé realisatiepartner zijn die alles doet: advies, bestellen van materialen, planning en organisatie en de complete bouw van het park. En dat is voor ons als bestuur van Zonnedorpen wel heel prettig.”

Het zetten van de handtekening betekent voor Zonnestroom Nederland dat ze van adviseur veranderen in bouwer. „Van globale planning en advies gaan we nu naar werkvoorbereiding, organisatie, detailplanning en het daadwerkelijke bouwen,” licht Roel Lok toe. „Het bijzondere aan dit initiatief - en we hebben al met heel veel initiatiefnemers van diverse projecten gesproken - is dat hier een zeer laagdrempelig zonnepark wordt gerealiseerd. Er is geen investering nodig, iedereen kan eraan meedoen. Daarnaast is het in mijn ogen een voorbeeldproject qua doorloopsnelheid enhet feit dat we vanaf dag één echt als partners aan tafel zaten. Steeds is uitgestraald dat we het samen gaan doen. We gaan direct aan de slag.”

Energiecoöperatie Zonnedorpen verwacht vanaf april 2018 stroom te gaan opwekken en te leveren aan huishoudens en bedrijven uit de dorpen Godlinze, Garsthuizen, Leermens, ‘t Zandt, Zeerijp en Zijldijk. Het zonnepark met ruim 1500 zonnepanelen komt op een stuk land dat achter de Gerard van Damstraat in ’t Zandt ligt.

Om te profiteren van deze goedkope en groene, lokaal opgewekte stroom moeten huishoudens en bedrijven lid worden van de Energiecoöperatie Zonnedorpen. De coöperatie heeft inmiddels al 60 leden. Uniek voor Zonnedorpen is dat er geen investering nodig is. Leden krijgen - zonder investering - voordeel op hun eigen energierekening én ze verdienen voor hun dorp een bijdrage.

Het Zonnepark levert een vermogen van 405kWp. De verwachte jaaropbrengst is 322.380kWh. Dat is goed voor minstens 80 huishoudens.

Meer informatie is te vinden op: www.zonnedorpen.nl.