Tegemoetkoming meerkosten Wmo 2018 in Delfzijl

DELFZIJL - Het college van B en W van Delfzijl heeft besloten de compensatieregeling meerkosten Wmo 2017 te verlengen tot 31 december 2018.

De regeling is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met meerkosten als gevolg van een ziekte of beperking. Het college wil inwoners met een laag inkomen hierin tegemoet komen.

Inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum loon kunnen bij het Sociaal Plein Delfzijl een tegemoetkoming van 200 euro aanvragen als zij kampen met meerkosten. Kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die aantoonbaar extra hoog uitvallen voor zieken of mensen met een beperking.

Wethouder Meindert Joostens: „We willen voorkomen dat inwoners door deze kosten in de financiële problemen komen. Het gaat om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uitkomen en waar hulp nodig is. Met de compensatieregeling biedt de gemeente hen een vangnet.”

Voor meer informatie over de regeling kan men contact opnemen met het Sociaal Plein Delfzijl, via: (0596) 63 99 99 of sociaalplein@delfzijl.nl.