Groen licht schoolcampus 1700 leerlingen op terrein Solwerd Appingedam

APPINGEDAM - De colleges van de gemeenten Appingedam en Delfzijl stellen de beide gemeenteraden voor om in te stemmen met het realiseren van een nieuw te bouwen campus in Appingedam.

De bouw van de campus voorziet in nieuwe, aardbevingsbestendige en bijna-energieneutrale huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Het wordt een unieke combinatie van leren en werken in deze regio. Na instemming van de gemeenteraden wordt gezamenlijk gewerkt aan een programma dat de campus verbindt met het omliggende terrein, bedrijven, de stad Appingedam en het gehele stedelijk gebied. De campus gaat bestaan uit meerdere gebouwen voor de huisvesting van praktijkonderwijsonderwijs, VMBO, HAVO/VWO en MBO. Daarnaast komt er een volwaardige sporthal met vier zaaldelen. De omgeving wordt parkachtig ingericht met voorzieningen voor buitensporten. De campus wordt gebouwd voor circa 1700 leerlingen. De campus is een samenwerking van de gemeenten Appingedam en Delfzijl, de schoolbesturen Eemsdeltacollege (EDC) en Noorderpoort, NCG en NAM. EDC en Noorderpoort stippelen een nieuwe koers uit voor toekomstig excellent onderwijs. De ambities en eisen die van daaruit gesteld worden, zijn vertaald in de ruimtelijke situatie van de nieuwe campus. Een belangrijk kenmerk is het combineren van leren en werken met organisaties en bedrijven in de regio. De nieuw te bouwen campus is gepland op het terrein van verpleeghuis Solwerd. De gemeente Appingedam heeft met Zonnehuisgroep Noord het voorlopig koopcontract getekend onder voorbehoud van financiering en het definitieve besluit van de gemeenteraad. Hiermee ontstaat een gebied dat benut kan worden voor de campusontwikkeling. De huidige gebouwen van EDC en RENN4 aan de Pastorielaan zullen gesloopt worden. De maatschap Geriatrische Revalidatiezorg Appingedanm-Delfzijl van De Hoven en Zonnehuisgroep Noord, blijft in Solwerd tot er een passende locatie is gevonden. De bouw van de campus wordt betaald uit de gelden die de NAM beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van voortgezet onderwijsgebouwen. In plaats van versterking van bestaande gebouwen is gekozen voor nieuwbouw. Ook het Rijk, gemeente Appingedam en de schoolbesturen Eemsdeltacollege en Noorderpoort dragen bij.   De colleges van Appingedam en Delfzijl verzoeken de beide gemeenteraden op respectievelijk 15 en 22 februari 2018 om het besluit over realisatie van de campus te nemen. EDC is straks verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van de gebouwen. De gemeenten blijven vanzelfsprekend wel betrokken.