Geld voor jonge starters woningmarkt Delfzijl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl wil opnieuw geld voor starters op de woningmarkt beschikbaar stellen.

Wegens het succes van en de aanhoudende vraag naar de starterslening stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor opnieuw een bedrag van € 300.000,-- beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van starters op de woningmarkt. Het aanbieden van deze lening aan mensen tussen de 18 en 39 jaar zorgt ervoor dat zij meer kansen hebben om in de gemeente Delfzijl te (blijven) wonen en draagt daarmee bij aan een evenwichtige samenstelling van de bevolking, van jong tot oud. Met het in stand houden van de starterslening wil de gemeente Delfzijl het voor jongere mensen mogelijk blijven maken om een eerste woning te kopen. De starterslening biedt hen de gelegenheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen, waardoor die ene speciale woning toch mogelijk wordt. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en de eerste hypotheek bij de bank. Doordat deze groep kopers vaak uit een huurwoning of het ouderlijk huis komt, hoeft er niet gewachten te worden tot de verkoop van een eigen woning. Daarnaast kopen zij meestal een bestaande woning, waardoor verkopers ook weer een stap naar een andere woning kunnen maken. Van1 juli 2015 tot 1 november 2017 hebben meerdere jongere mensen met behulp van de starterslening een woning in de gemeente Delfzijl kunnen kopen. Het budget is op dit moment zo goed als verbruikt. Geïnteresseerde jongeren van zowel binnen als buiten de gemeente kunnen daarom geen aanvraag meer indienen voor een starterslening. De gemeenteraad neemt in haar vergadering van 22 februari een besluit over dit voorstel.