Werkgroep Bomenrijk Appingedam van start

APPINGEDAM - De werkgroep Bomenrijk Appingedam is onlangs in het leven geroepen.

De leden willen zich inzetten voor een duurzame, boomrijke leefomgeving onder meer door de burgers er meer bij te betrekken. Een van de eerste opdrachten die ze zich stelt is dan ook samen met de gemeente Appingedam een nieuwe bomenverordening te maken waarin burgers een goede inspraak hebben in het bomenbeleid. Daarnaast wordt gedacht aan voorlichting op scholen, adoptie van bomen, contacten met het Groninger Landschap en de Bomenstichting. Een en ander is een uitvloeisel van de Burgertop in Appingedam waar het burgerinitiatief omarmd werd. Politieke partijen zullen daarom ook worden gevraagd hun steun te geven aan deze ‘burgers voor bomen’. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pim van de Kerk, tel.: 0596622197.