Waddenslib Eemshaven verwerkt op akkers zandgrond

EEMSHAVEN - De firma Van Oosten heeft vrijdag in opdracht van Groningen Seaports waddenslib afkomstig uit de Eemshaven naar een akker van de proefboerderij Op de Es in het Drentse Zeijen gebracht.

Daarnaast wordt waddenslib naar een aantal overige participerende agrariërs gebracht. Daarmee gaat een nieuwe fase van het project in, want nu wordt het slib direct bij de agrariërs op het land gebracht.

Groningen Seaports ‘experimenteert’ al enkele jaren samen met een aantal agrariërs om dit waddenslib te gebruiken ter verbetering van zandgrond. Er is ervaring opgedaan met het op verschillende manieren winnen van het slib in de haven. Ook de ervaringen van de agrariërs in het project zijn veelbelovend.

De praktijktesten wijzen uit dat het zout prima wordt opgenomen door de planten. Het waddenslib heeft een positief effect op de mineralengehaltes in het gewas en het heeft eveneens een positief effect op het suikergehalte. Dit zijn allemaal ervaringen die in de praktijk bij veehouders en akkerbouwers in de Veenkoloniën zijn opgedaan. De volgende stap is de ervaringen te toetsen en te gaan vastleggen bij een proefboerderij. De opzet van de proef is vormgegeven in overleg met Wageningen Universiteit en het Van Hall Larenstein.

Van belang voor deze pilot is dat schoon slib wordt geleverd. Hiervoor zijn verschillende monsters genomen en onderzoeken uitgevoerd. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de ministeries LNV en I&W en maakt onderdeel uit van het programma EemsDollard 2050. Het schone slib bevindt zich in een speciaal hiervoor aangelegde depot in de nabijheid van de Beatrixhaven in de Eemshaven.