Boerderij Woltersum eerste gemeentelijk monument Ten Boer

WOLTERSUM - Burgemeester en wethouders hebben besloten om de boerderij met woonhuis aan de Bouwerschapweg 60 in Woltersum aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Dit is het eerste gebouw in de gemeente dat deze status krijgt toegekend. Aanwijzing tot gemeentelijk monument is gebeurd op verzoek van de eigenaren/bewoners Leo Dijkstra en Anneke Oostra. Het is zeer waarschijnlijk dat het gebouw niet voldoet aan de huidige NPR-richtlijn en om die reden zal moeten worden versterkt. Met de status gemeentelijk monument kan worden voorkomen dat (delen van) het gebouw worden gesloopt. De Monumentencommissie van Libau heeft positief geadviseerd over de aanwijzing. De geschiedenis van de zogenoemde dwarshuisboerderij gaat terug tot halverwege de 19e eeuw. Het voorhuis heeft een symmetrische indeling. In de bouwstijl zijn invloeden van het neoclassicisme te herkennen. Rond het voorhuis is in 2008 de slingertuin in oude luister hersteld.