De Molenberg mogelijk goedkoper verbouwd

DELFZIJL - De Molenberg in Delfzijl wordt voorlopig niet een echt cultuurbolwerk.

De plannen om te komen tot een duurzaam cultuurcluster blijken veel duurder dan de door de gemeenteraad bechikbaar gestelde investering van 3 miljoen euro. Een grootschalige renovatie vergt een investering van minimaal 4,2 miljoen euro. De verwachting is echter dat het bedrag nog aanzienlijk hoger uitvalt.

Dat concluderen gemeente, hoofdgebruikers en onderhuurders van het complex na een gezamenlijk onderzoek. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van het rapport Podiumvisie Delfzijl, waarin wordt beschreven hoe de gemeente zou kunnen omgaan met haar cultuuraanbod in een samenleving waarin het aantal inwoners afneemt.

De hoofdgebruikers van De Molenberg (Theater De Molenberg, IVAK en bibliotheek) hebben aangegeven, dat er bij een duurzaam cultuurcluster geen sprake kan zijn van een bedrijfsverzamelgebouw en dat er een integrale aanpak nodig is voor het kwaliteitsniveau van alle voorzieningen. Daarnaast moeten bij binnenkomst de functies van alle gebruikers goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Het gezamenlijk gebruik van ruimten en het gelijktijdig houden van diverse activiteiten zijn zonder grootschalige bouwkundige ingrepen niet haalbaar.

De drie cultuurclusterpartners van De Molenberg willen nu een goedkoper plan van rond de 1,5 miljoen euro ontwikkelen voor de opwaardering van het complex op korte termijn. Dan worden allleen de hoogst noodzakelijke aanpassingen gedaan. De drie partners willen dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de realisatie van nieuwbouw op de middellange termijn.

Wethouder Hans Ronde ziet mogelijkheden: „Er is een goede basis voor toekomstige samenwerking op inhoudelijk, organisatorisch en facilitair gebied. Het onderzoek met de beoogde gebruikers en onderhuurders van De Molenberg heeft plaatsgevonden in een open en enthousiaste sfeer. Zowel de gemeente als de gebruikers vinden het belangrijk dat het concept voor een duurzame cultuurcluster op basis van een eenduidig inhoudelijk en gebouwconcept wordt ontwikkeld.”