134.000 euro voor asbestverwijdering school Woldendorp

WOLDENDORP - De gemeente Delfzijl steekt 134.000 euro in het verwijderen van asbest uit de voormalige school De Woldrakkers in Woldendorp. Daar was niet op gerekend..

Na aanvullend asbestonderzoek is gebleken dat in het schoolgebouw meer asbest aanwezig is dan verwacht. Het gebouw moet worden gesloopt om het nieuwe kindcentrum te kunnen bouwen in Woldendorp. Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan de openbare basisschool de Woldrakkers in Woldendorp, de openbare basisschool De Munte in Termunterzijl en de kinderopvang Kids2B. Wethouder Jan Menninga noemt het een behoorlijke tegenvaller. „De extra asbestonderzoeken die nodig waren, hebben voor vertraging gezorgd. Ook de sloop van het oude schoolgebouw gaat nu langer duren dan we hadden verwacht. Dat is vooral voor de ouders van de schoolkinderen en de dorpbewoners een vervelende situatie. Voorop staat dat er veilig wordt gesloopt en dat er een nieuw aardbevingsbestendig gebouw komt dat bijdraagt aan goed, toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen van Woldendorp en Termunterzijl. Om niet nog meer vertraging op te lopen start de asbestsanering in de week van 5 tot 9 maart. Daarna kan Centrum Veilig Wonen starten met de bouw van het nieuwe kindcentrum.”