Jeugdtrainers NEC Delfzijl halen verklaring omtrent gedrag

DELFZIJL - De jeugdtrainers van NEC Delfzijl hebben donderdag gezamenlijk een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) opgehaald op het gemeentehuis van Delfzijl.

Wethouder Jeugdzaken Hans Ronde kwam een kijkje nemen hoe de aanvragen in ontvangst werden genomen door het klantcentrum van de gemeente. “Dit is een goed voorbeeld om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor jeugd bij verenigingen in de gemeente Delfzijl”.

Inmiddels zijn er al een 35-tal VOG-aanvragen door de gemeente in ontvangst genomen van NEC Delfzijl vrijwilligers. NEC Delfzijl heeft de afgelopen tijd verschillende preventieve maatregelen doorgevoerd om de veiligheid bij het trainen en begeleiden van jeugd te waarborgen. Naast de normale normen en waarden voert de club actief beleid en zetten ze hulpmiddelen in om ongewenst gedrag te voorkomen. NEC Delfzijl heeft ongeveer 400 jeugdleden verdeeld over 30 teams.

De trainers en leiders zijn gevraagd een kopie van hun VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan de club te geven en wanneer nodig aan te vragen bij de gemeente. Ook bestuursleden doen dit. Daarnaast heeft NEC een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld waar leden terecht kunnen.

Een VOG is en nuttig instrument om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk beter te borgen en (maatschappelijke) risico's die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers te minimaliseren. Het aanvragen van een VOG is sinds 1 januari 2018 gratis voor Delfzijlster vrijwilligers.