Christelijke boekwinkel De Fakkel overweegt zelfstandigheid

DELFZIJL - De christelijke boekwinkel De Fakkel in Delfzijl heeft de kans om als zelfstandige winkel verder te gaan. Als dat niet lukt zijn de vrijwilligers genoodzaakt per 1 januari 2019 te stoppen.

De Fakkel is een zelfstandige landelijk opererende organisatie, zonder financiële ondersteuning van personen of kerken. Om het financieel gezond te houden gaat het hoofdkantoor sluiten. Die verzorgde tot dusverre de inkoop en administratie voor 10 Fakkelwinkels in Nederland.

Hoewel de boekenbranche het niet gemakkelijk heeft is de laatste jaren gebleken dat de winkel in Delfzijl draagvlak heeft in de regionale christelijke gemeenschap. De verschillende kerken en geloofsgemeenschappen, maar ook christelijke scholen en verenigingen vormen samen een belangrijk deel van de achterban van de winkel in de Landstraat..

Het bestaande team van vrijwilligers kan dit proces niet alleen aan. „We zijn daarom op zoek naaar mensen die willen helpen het positief christelijke geluid vorm te geven,” vertelt Gerina Bos van De Fakkel Delfzijl. „We denken met name aan mensen uit het bedrijfsleven, die vanuit hun christelijke identiteit kunnen bijdragen, door bij voorbeeld zakelijk inzicht en managementcapaciteiten beschikbaar te stellen. Ik hoop dat we in aanraking komen met de juiste personen zodat we er met elkaar de schouders onder kunnen zetten, zodat de winkel in Delfzijl kan blijven voortbestaan.”

Voor meer informatie en reacties kan men contact opnemen met: Gerina Bos, tel.: 0596-611458 of delfzijl@fakkel.nl