Proef met nieuwe generatie brandstofcellen bij AkzoNobel Defzijl

DELFZIJL - AkzoNobel is onlangs op het Chemie Par in Delfzijl gestart met het project Grasshopper om een nieuwe generatie brandstofcellen te testen.

In Delfzijl zal de demonstratiefase van het project plaatsvinden. In de pilot, met een looptijd van drie jaar en een budget van ruim vier miljoen euro, wordt een nieuwe generatie brandstofcellen getest die op een flexibele wijze het openbare elektriciteitsnet kunnen ondersteunen. Zo kan worden bijgedragen aan een stabiele energievoorziening in het licht van de verwachte schommelingen in vraag en aanbod van energie uit hernieuwbare bronnen. De brandstofcellen gebruiken groene waterstof en zetten deze om in elektriciteit en warmte zonder uitstootvan schadelijke stoffen.

Het consortium rond het project bestaat uit Abengoa Innovación, S.A., INEA-Informatizacij Energetika Avtomatizacija, Johnson Matthey Fuel Cells Limited (JMFC), Nedstack brandstofceltechnologie B.V., Politecnico di Milano (Polimi) en Zentrum für Brennstoffzellen Technik Gmbh (ZBT).

De adviesraad, bestaande uit leden van Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V, Tennet TSO B.V, SWW Wunsiedel en leden van het GOFLEX-consortium, zal worden geraadpleegd tijdens de projectfase.

Het innovatieve brandstofcellensysteem zal worden ontwikkeld door modellering, experimenten en industriële ervaring. De demonstratie-eenheid wordt geïnstalleerd op de plek in Delfzijl, waar AkzoNobel en Nedstack de brandstofceltechnologie al meer dan 10 jaar testen. AkzoNobel lever de groene waterstof via haar moderne chloorproductiefaciliteit.

Dit project wordt gefinancierd en ondersteund door Europese Unie.