NAM produceerde afgelopen jaar minder gas dan afgesproken

NOORD-GRONINGEN - Het gasjaar 2017-2018 is per 1 oktober 2018 afgesloten. NAM heeft in deze periode 20,1 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld geproduceerd. Dat is 1,5 miljard m3 gas minder dan was voorzien.

Naar aanleiding van de beving bij Zeerijp op 8 januari 2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat NAM opdracht gegeven om de beoogde productie van 21,6 miljard kubieke meter gas los te laten. NAM is gevraagd voor zover mogelijk de productie binnen de geldende voorwaarden verder te beperken. De leveringszekerheid voor Nederland moest daarbij in acht worden genomen.

Dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 1,5 miljard m3 minder gas is geproduceerd uit het Groningen-gasveld.

Daar komt nog bij dat het afgelopen gasjaar een warm jaar was. Ondanks een koude periode eind februari - begin maart. ‘Groningen’ moest die weken bijspringen om aan de vraag naar laagcalorisch gas te kunnen voldoen.