Steun politiek voor Bomenrijk Appingedam

APPINGEDAM - De onlangs opgerichte werkgroep Bomenrijk Appingedam kan bij haar streven naar een duurzaam en bomenrijk groenbeleid rekenen op steun van de politieke partijen in Appingedam.

De werkgoep heeft de partijen een aantal stelling voorgelegd, Onder andere of het goed is dat burgers zich inzetten om samen met de gemeente te komen tot een nieuw bomenbeleid. De zittende partijen Gemeentebelangen, CDA, SP, PvdA, D66 en ChristenUnie zijn daar positief tot zelfs enthousiast over, constateert de werkgroep. De werkgroep wil dat inspraak van burgers geregeld wordt bij het kappen en planten van bomen. Op welke manier is nog niet duidelijk, maar de politieke partijen willen er wel in meegaan, meent de werkgroep te mogen constateren. In het huidige beleid hoeft geen kapvergunning meer te worden afgegeven, behalve voor speciale soorten bomen. Inmiddels vindt er overleg plaats tussen de werkgroep en de gemeente. De werkgroep vindt inspraak daarom zo wezenlijk omdat daarmee burgers betrokken raken bij hun leefomgeving.