18,7 Miljoen voor Gronings erfgoed aardbevingsgebied

APPINGEDAM -   Minister Van Engelshoven (cultuur) maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied binnen de provincie Groningen: 4 miljoen euro voor 2018 en nog eens 13 miljoen euro voor de komende jaren.

Ook de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen dragen elk 1,35 miljoen euro bij. Dat hebben minister Ingrid van Engelshoven en gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Appingedam. Van Engelshoven: "Monumenten zijn iconen in provincies. Ze zijn een onmisbare schakel tussen verleden, heden en toekomst. Erfgoed vertelt ons wie we zijn. Bovendien moeten we monumenten koesteren om hun eigen kracht en schoonheid. Juist in Groningen, waar behoud van identiteit nu zo wezenlijk is, vind ik het belangrijk dat we die monumenten ook kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Door monumenten in Groningen in optimale staat van onderhoud te brengen, zijn ze veiliger: goed onderhouden monumenten zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen.” In 2018 worden twee subsidieregelingen ingesteld: één voor groot onderhoud en één voor regulier onderhoud.  Deze regeling is in de tien aardbevingsgemeenten ook bedoeld voor monumentale woonhuizen. Er is een maximaal bedrag van 400.000 euro per aanvraag voor groot onderhoud beschikbaar. Voor regulier onderhoud is per aanvraag een maximaal bedrag van 24.500 euro beschikbaar. Het Rijk, de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen investeren samen € 6,7 miljoen in beide pilotregelingen. Met deze regelingen kan ervaring worden opgedaan hoe eigenaren van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied het beste geholpen kunnen worden om hun monument in extra goede staat te brengen. Het Nationaal Restauratiefonds betaalt de subsidies uit. Beide regelingen treden per 1 april in werking. In 2018 stelt minister van Engelshoven € 4 miljoen beschikbaar voor monumenten in het Ook vult de provincie Groningen het bestaande Cultuurfonds voor Monumenten aan met ruim 2 miljoen euro. Dit fonds bestaat al sinds 2003 en heeft als doel het behoud van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. Eigenaren in de provincie Groningen kunnen daarvoor een lening aanvragen. De uitvoering van dit fonds wordt verzorgd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel. Achter het Erfgoedloket staat een deskundig team met specialisten, waaronder het Restauratiefonds, om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden. De provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen hebben hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Zie hiervoor www.erfgoedloketgroningen.nl.