Kindergemeenteraad Appingedam kiest voor fotoworkshop IVAK

Appingedam - De jaarlijkse kindergemeenteraad van Appingedam heeft woensdag verrassend genoeg niet gekozen voor een dagje op stap met de politie, maar voor het volgen van een fotocursus bij het IVAK.

De leerlingen van de groepen 8 van vier Damster basisscholen, de Vuurvlinder, de Triangel, de Jan Ligthartschool en de Citer, discussieerden onder leiding van raadsvoorzitter Anno Wietze Hiemstra over projecten waar ze subsidie voor beschikbaar mochten stellen. Drie organisaties hadden een subsidieaanvraag ingediend. De politie stelde voor om op school een voorlichting te geven over de taken van de politie of een rondleiding op het bureau inclusief een les van bureau Halt. Stichting IVAK vroeg subsidie voor het project '#ZieZo #SNAPpingedam!', een workshop fotograferen met je mobiel waarna van de gemaakte foto's een collage wordt gemaakt. Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond diende een subsidieaanvraag in voor een workshop over ruimtevaart, telescopen en een quiz. De kinderraad mocht € 750 subsidie voor één van de ingediende projecten verstrekken. In de kinderraad lichtten Boukje Lenting van de politie, Nikki Looihuizen van Stichting IVAK en de heer Engelhart van Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond hun projecten toe. Looihuizen mocht beginnen en haar enthousiaste verhaal leverde een spervuur aan vragen op. De interesse voor haar project bleef het beste hangen. De kinderen discussieerden over de argumenten voor en tegen de projecten. Na een schorsing voor overleg met de achterban vond een spannende stemming plaats. Met 39 punten won het voorstel van Stichting IVAK. Zij krijgen de subsidie om het ingediende project nog vóór de zomervakantie uit te voeren. Voorzitter Hiemstra prees de kinderraadsleden voor hun inzet, hun kritische vragen en hun debatvaardigheid. De video van de kinderraad is online te bekijken via www.appingedam.nl/raad onder de vergaderingen van de gemeenteraad.