Werkbezoek Kamerleden PvdA aan Delfzijl en Krewerd

Delfzijl - Op uitnodiging van de fractie van de Partij van de Arbeid in Delfzijl komen de Tweede Kamer-leden Sharon Dijksma en Henk Nijboer maandag 19 maartop werkbezoek in de gemeente Delfzijl.

Het programma begint om 10.00 uur in verzorgingshuis Betingestaete in Delfzijl Noord. Mariëtte Hietkamp ( locatie manager ) zal kort iets vertellen over hoe Betingestaete samen met bewoners is neergezet in de wijk Delfzijl Noord. Vervolgens zal Agnietje Bakker ( verpleegkundig specialist ) aan de hand van praktijkvoorbeelden de schrijnende situaties schetsen over het tekort aan bedden voor kortdurende opvang van kwetsbare ouderen. Janny Volmer, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Delfzijl, heeft onlangs schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld. Daarna worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld met Sharon en Henk in gesprek te gaan en/of vragen te stellen Ter afsluiting zal een bewoner van Betingestaete in het zonnetje worden gezet. Rond 12 uur arriveren Sharon en Henk in Krewerd. Namens de bewoners zal Tom Roggema in het dorpshuis van Krewerd het bewonersinitiatief, betreffende de versterkingsoperatie, uitleggen. Ook de algemene visie op de enorme versterkingsopgave, die DE gemeente moet realiseren, zal nog aan bod komen. Beide bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk zolang de beschikbare ruimtes het toelaten.