Boek oorlogstijd Middelstum in de maak

MIDDELSTUM - Ties Groenewold en Marcel van Dijken slaan de handen inéén om de geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Middelstum in boekvorm uit te brengen.

De 26-jarige Groenewold is eigenaar van het oorlogsmuseum in Middelstum en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de oorlogsdagen van de provincie Groningen. De Duitse verdedigingswerken in de provincie Groningen hebben tevens zijn aandacht. De 49-jarige Van Dijken uit Middelstum heeft zich verdiept in de slag rond Ieper in WO1, D-Day en het Ardennenoffensief. Ook maakt hij deel uit van het comité dat belast is met het programma rondom de veteranen die een bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Nederland. ‘Gemeente Middelstum in oorlogstijd’ gaat een boek worden over de aanloop naar de oorlog, de bezetting, het verzet, represailles en de periode na de capitulatie in mei 1945. In het boek komen nog niet eerder gepubliceerde verslagen en foto’s. Mensen met verhalen, informatie, foto’s of documentatie kunnen zich wenden tot het Oorlogsmuseum Middelstum, via 06-27553967 of obmmiddelstum@outlook.com.