Om 14.00 uur 20% opkomst verkiezingen gemeente Delfzijl

Delfzijl - Er kan vandaag tot 21.00 gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiengen in Delfzijl. Om 14.00 uur lag het opkomstpercentage net boven de 20%.

De verkiezingen in Delfzijl zijn extra spannende omdat het aantal raadszetels is gedaald naar 19, terwijl liefst 12 partijen dingen naar de gunst van de kiezer. Op bijgaande foto is de opkomst per bureau te zien.