Steun erfgoedprojecten Loppersum en kerk Garmerwolde

LOPPERSUM - Een ecologisch dorp in Ter Apel, een gereedschapskist die bewoners helpt met omschrijven wat typisch Gronings is en het terugbrengen van het verdwenen schip van de kerk van Garmerwolde.

Deze drie projecten op het gebied van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap krijgen een opdracht van elk 25.000 euro van de provincie Groningen. Met dit geld wil de provincie ervaringen opdoen met concrete projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed en landschap in Groningen.

Het tijdschrift Noorderbreedte en Libau deden vorig jaar zomer een oproep aan Groningers om aan te geven wat zij typisch Gronings vinden. Het doel hiervan is om met de versterking van woningen in het aardbevingsgebied het karakter van Groningen te bewaren. De oproep leverde veel reacties op maar de vertaling naar erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap was lastig te maken. Daarom gaat Studio MARCHA! samen met bewoners van de gemeente Loppersum, Noorderbreedte, Groninger Dorpen en Ontwerpstation Loppersum een soort gereedschapskist ontwikkelen, die helpt bij het bepalen van de vraag wat typisch Gronings is. De gereedschapskist wordt vrij beschikbaar gesteld voor verschillende dorpen in het aardbevingsgebied, zodat dorpsbewoners in het aardbevingsgebied zelf het typisch Groningse karakter van de bebouwing, het dorp en landschap kunnen bepalen.

De kerk van Garmerwolde werd halverwege de dertiende eeuw gebouwd in de vorm van een kruis. In de negentiende eeuw werd het zogeheten schip (het langgerekte deel van een kerk) aan de westkant van de kerk afgebroken en verdween de kruisvorm van de kerk. De Stichting Oude Groninger Kerken, die de kerk beheert, wil de oorspronkelijke vorm van de kerk weer zichtbaar maken. Architect Marnix van der Scheer van het bedrijf MX13 heeft een ontwerp gemaakt voor een grote, roestbruine grondplaat van cortenstaal die aangeeft waar het voormalige schip van de kerk heeft gestaan. De plaat wordt aangebracht op een betonnen ondergrond. Op de vloer komt een maquette van de oorspronkelijke kerk te staan. Het ontwerp sluit aan op het project 'Feest! In Oost en West' voor kinderen dat in 2019 tijdens het vijftigjarig jubileum van de Stichting Oude Groninger Kerken wordt georganiseerd.

De provincie Groningen zet zich samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties in voor het behoud van het Groninger erfgoed, het landschap en voor de kwaliteit hiervan. Hiervoor bestaat het programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap. Om ervaring op te doen aan de hand van concrete projecten worden hier jaarlijks opdrachten voor verstrekt. De lessen die de opdrachtnemers leren uit deze projecten worden met de andere overheden en maatschappelijke organisaties gedeeld. Dat geldt ook voor de opdrachten aan deze drie projecten.