MuzeeAquarium zoekt historische voorwerpen

DELFZIJL - Het MuzeeAquarium in Delfzijl is op zoek naar historische voorwerpen,uit de periode van 1850 tot 1960.

In het nieuwe museum aan de zeedijk, dat op 1 juni open gaat, begint de inrichting steeds meer vorm te krijgen. Een nieuw museum betekent ook een nieuwe presentatie van de bestaande collecties. Deze collecties zijn in de loop der jaren ontstaan uit individuele schenkingen en privé-collecties en zijn uniek voor de regio.

Maar op sommige terreinen zijn er ook hiaten in de collecties: het MuzeeAquarium doet een oproep aan iedereen die nog iets voor het museum heeft. Te denken valt dan met name aan voorwerpen uit voornoemde periode die te maken hebben met de historie van Delfzijl of Delfzijlsters, de stadsgeschiedenis, scheepvaartgeschiedenis en zeemanssouvenirs, rariteiten, objecten die herinneren aan de overzeese handelscontacten en devroegere middenstand in de gemeente Delfzijl.

Om een paar voorbeelden te noemen: het MuzeeAquarium is nog op zoek naar een kapiteinslepel, Staffordshire hondjes, een uniformjasje met pet van een leerling van de zeevaartschool, portretten en foto's van kapiteins en kapiteinsvrouwen en bijzondere bodemvondsten.

Mensen die iets aan het museum ter beschikking willen stellen, kunnen contct opnemen via: info@muzeeaquarium.nl of 0596-632277. Omdat het museum nog niet geopend is, is er niet altijd iemand aanwezig.