Twee weken inspectie dijken Hunze en Aa’s

WAGENBORGEN - Waterschap Hunze en Aa’s is maandag begonnen de 850 kilometer dijken in hun gebied te controleren.

De dijkinspectie, die tot en met vrijdag 30 maart duurt, wordt uitgevoerd door zo’n 90 speciaal opgeleide binnen- en buitendienstmedewerkers.

Dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn, zonder schades. Niet alleen de dijken aan zee, maar ook de dijken langs de kanalen. Het waterschap controleert twee keer per jaar alle dijken van de kanalen die het water naar de zee afvoeren en rondom de waterbergingsgebieden. Met de uitkomsten van de dijkinspectie kan het waterschap de staat van de dijken nog beter in kaart brengen om de veiligheid te waarborgen.