Nieuwe ANWB-informatieborden in Appingedam

Appingedam - De toeristische informatiebordjes in de gemeente Appingedam worden in deze periode vervangen.

Vandaag (woensdag 28 maart) hebben de wethouders Annalies Usmany en Martien van Bostelen er als startsein actief aan meegeholpen, net als stadsgids Henk Dijkstra. Dijkstra heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de gemeente nieuwe bordjes te realiseren.  Het kwam mooi uit dat de ANWB net aan een actie was begonnen. Appingedam is één van de eerste gemeenten die daaraan meedoet, waardoor de ANWB de helft van de 8000 kostende operatie voor haar rekening neemt. Het gaat in totaal om 28 informatieborden. Er worden 20 stuks vervangen en er komen acht compleet nieuwe bij. Tijdens één van zijn van vele stadsrondleidingen zag Henk Dijkstra dat veel toeristische informatiebordjes hoognodig aan vervanging toe waren. Veel waren in de loop der jaren bijna onleesbaar geworden en op een aantal ontdekte hij storende taalfouten en historische onjuistheden. Voor hem aanleiding om zich er eens grondig in te verdiepen. Nadat hij de bordjes had geïnventariseerd, onderzocht hij de historische achtergronden van de panden waarop de bordjes waren aangebracht en bracht zijn bevindingen onder de aandacht van het gemeentebestuur. Zij steunden onmiddellijk zijn gedachte om, daar waar nodig, tot vervanging van de bordjes over te gaan. Met ambtenaar Heino van Steendelaar en gemeentearchivaris Jeroen Hillenga heeft Dijkstra de bordjes van juiste informatie weten te voorzien. Omdat de huidige bruine ANWB-informatiebordjes landelijke bekendheid genieten is ervoor gekozen om dit type ook weer voor de nieuwe bordjes te gebruiken. Op de bordjes zit tien jaar garantie wat de belettering betreft. De verwachting is dat ze zeker 15 jaar mee gaan. Voor wethouder Martien van Bostelen was het één van zijn laatste klussen. Hij keert na de coalitie-onderhandelingen niet terug in het gemeentebestuur. "Het is mooi dat bezoekers op deze manier zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de cultuur-historische waarden in Appingedam. We hebben hier natuurlijk wel wat door te geven."