Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink als informateur Delfzijl

Delfzijl -  De grootste fractie in de raad van Delfzijl, Fractie 2014, heeft besloten Geert-Jan ten Brink, tegenwoordig dijkgraaf van het Waterschap Hunze en Aa's en voorheen burgemeester van de gemeente Slochteren, in te schakelen als informateur in de coalitieonderhandelingen.

Ten Brink krijgt de opdracht inventariserend/verkennend werk te doen en een advies te geven over een coalitie met een (zo breed mogelijke) meerderheid in de raad, die een nieuw stabiel college van burgemeester en wethouders kan vormen voor de komende ruim 2 1⁄2 jaar richting de herindeling. Ten Brink start 3 april met zijn werkzaamheden.