Versterking zeedijk Delfzijl-Eemshaven aan waterzijde

DELFZIJL - Omdat het stormseizoen eindigt mag Ommelanderdiek tot 1 oktober ook werken aan de waterzijde van de dijk.

De aannemers Boskalis Nederland en KWS Infra voeren het werk uit, in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Dit doen zij onder de naam ‘Ommelanderdiek’. Ze starten in april met werkzaamheden aan de waterzijde en bovenkant van de dijk. Bovendien breiden ze de werkzaamheden uit langs de hele dijk, van het Baaisterhoofd in Delfzijl tot aan de Eemshaven. Dit betekent een toename van activiteiten op en langs de gehele 11,7 kilometer lange dijk.

Door het uitbreiden van de werkzaamheden gaan ze met veel meer materieel aan het werk. Dit betekent dat omwonenden (meer) hinder kunnen ervaren van geluid, opwaaiend stof en zand, machines die over de dijk rijden en meer transport over de openbare weg.

Vanaf april is men op veel verschillende plekken van de dijk aan het werk, zowel bij de bebouwde kom van Delfzijl als in het buitengebied tot aan de Eemshaven. De bewoners langs de dijk hebbeneen brief ontvangen over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. De bewonersbrief is ook te vinden op: www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl.