Cultuurmanifest Het Hogeland

WARFFUM - Creatieve ondernemers en instellingen uit de nieuwe gemeente Het Hogelnd hebben een manifest opgesteld, dat op dinsdag 3 april is aangeboden aan de politieke partijen en bestuurders van de BMWE gemeenten.

Dat gebeurde in Het Hogeland College in Warffum en ging natuurlijk gepaard met een kleurrijke culturele omlijsting. Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen op in één nieuwe gemeente. Het manifest dient als een onmisbare voedingsbodem voor een meerjarig cultuurbeleid en eist ruimte op in de verkiezingsprogramma’s. Het vraagt aandacht voor de rijkdom aan cultureel kapitaal en stelt de vraag hoe inwoners en gemeentepolitiek in gezamenlijkheid deze rijkdom zichtbaarder en toegankelijker kunnen maken voor alle inwoners van Het Hogeland en ver daarbuiten.

VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, organiseerde in de afgelopen periode twee bijeenkomsten met het culturele veld van het Hogeland. Daar werden de ingrediënten voor het manifest verzameld.

In het manifest wordt benadrukt dat zoveel mogelijk inwoners optimaal kunnen deelnemen aan de culturele samenleving, dat aan alle kinderen en jongeren een structureel aanbod wordt geboden op het gebied van kunstzinnige vorming en cultuuronderwijs, binnen- en buitenschools en dat Het Hogeland haar aantrekkingskracht vergroot ten behoeve van leefbaarheid en (cultuur)toerisme.

Het manifest online in te zien op www.hogelandinbeeld.nl.