‘Neuzen’ luchtkwaliteit Oosterhorn gezocht

DELFZIJL - De Provincie Groningen gaat de luchtkwaliteit testen rond het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Voor een proef met een app en een meetnet worden deelnemers gezocht

De proef start in juni en daarvoor zijn 50 omwonenden nodig.

De provincie Groningen ontwikkelt een app waarmee gebruikers gemakkelijk geurhinder kunnen melden. Omwonenden zien straks ook in de app hoe de luchtkwaliteit rond Oosterhorn is.

De app wordt in een pilot getest en daarvoor worden omwonenden gezocht die willen helpen met de ontwikkeling en het testen van deze app. Deelnemers gaan dan de app testen op gebruiksvriendelijkheid en adviseren de provincie over verbeteringen. Zij krijgen een rol als ‘extra neus’ in hun omgeving. Zij melden het via de app wanneer ze geurhinder ervaren. Tegelijkertijd kunnen ze zelf zien hoe de luchtkwaliteit op dat moment is, op de kaart met de meetpunten.

Het meetnet en de app worden in opdracht van provincie Groningen ontwikkeld in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports, de Gemeentelijke gezondheidsdienst Groningen, gemeente Delfzijl en bewoners, verenigd in de Adviesgroep Geur Delfzijl e.o. Ook werken vier op het industrieterrein gevestigde bedrijven mee aan deze test.

Er komt een meetnet voor de volgende stoffen: roet, fijnstof, grof stof, koolmonoxide en zware metalen. De meetresultaten zijn te zien in de app. Met de app kunnen omwonenden geurhinder melden. Naar aanleiding van de plaats van de melding en de windrichting wordt bepaald welk bedrijf de geurhinder vermoedelijk veroorzaakt. Het bedrijf kan vervolgens via de app reageren op de melding en daarbij uitleg geven wat er aan de hand is. Een bedrijf kan ook een bericht op de app zetten om deelnemers aan de pilot te informeren als het bedrijf verwacht dat ze geurhinder gaat veroorzaken.

Omwonenden die willen deelnemen kunnen zich opgeven via: pilot@provinciegroningen.nl..