Briljanten echtpaar Bakker in Bierum

BIERUM - De 91-jarige Jan Willem Bakker en zijn precies twee jaar jongere vrouw Thea Annie Feitsma, beide geboren in Oldehove, zijn 65 jaar getrouwd.

Het echtpaar Bakker-Feitsma heeft drie kinderen, acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Na hun huwelijk in 1953 zijn ze vertrokken naar Canada waar ze een aantal jaren een boerderij hebben gehad. In 1957 zijn zij teruggekeerd naar Nederland, naar Oldehove, waar zij een veebedrijf zijn begonnen. In 1964 zijn ze vertrokken naar Bierum waar ze een akkerbouwbedrijf zijn begonnen van 42 hectare dat inmiddels is uitgegroeid tot 620 hectare. Deze is inmiddels overgenomen door de volgende generaties. Als grondleggers van Bakker Bierum zien ze in tevredenheid en dankbaarheid hierop terug. Beide echtelieden verkeren nog in goede gezondheid en wonen nog zelfstandig op een boerderij in Bierum.