Lezing Reint Wobbes over De Fivel

MIDDELSTUM - In Vita Nova in Middelstum wordt woensdag 11 april om 20.00 uur een lezing gegeven over de voormalige rivier De Fivel.

Reint Wobbes vertelt, aan de hand van lichtbeelden, over De Fivel, een riviermond, waar het getij vrij spel had. Een aanzienlijk deel van de gemeenten Loppersum en Eemsmond werd hier ooit door in beslag genomen. Bij extreem hoogwater was het estuarium geheel gevuld met zeewater. Langs de oevers ontstonden kwelderwallen, van van Lellens tot Usquert en van Ten Post tot Spijk. Na de inpoldering (15e eeuw) en de verlnding werd de Fivelboezem in de oude Kroniek ‘De Graanschuur van de Vriesche Landen’genoemd. De entree is € 5,00, inclusief consumpties