Informatieavond dijkontwerp en werkzaamheden

DELFZIJL - De definitieve ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom van Delfzijl zijn grotendeels gereed. Het deel van de ontwerpen buiten de bebouwde kom, van Voolhok tot aan de Eemshaven is naar verwachting rond de zomer klaar.

Op dinsdag 24 april is er om 20.00 uur een informatieavond over de definitieve ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom in De Molenberg. Dan worden ook meer in detail de werkzaamheden en de uitvoeringsplanning toegelicht door . Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Naast het waterschap Noorderzijlvest en Ommelanderdiek is de gemeente Delfzijl aanwezig om vragen over het Marconi stadsstrand te beantwoorden en ideeën van geïnteresseerden te ontvangen die gebruikt kunnen worden in de ontwerpen voor de toekomstige inrichting.

Inwoners van Delfzijl en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond. De ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom en de uitvoeringsplanning zijn na 24 april uitgebreid op de website en in het bezoekerscentrum te bekijken. Rond de zomer is er weer een informatieavond rondom de ontwerpen van de dijk van Voolhok tot de Eemshaven.