Parkeermaatregelen Gezondheidscentrum Delfzijl

DELFZIJL - Het college heeft besloten aanvullende parkeermaatregelen te treffen in verband met de verwachte toename van verkeer door de komst van het Gezondheidscentrum aan het Molenbergplein in Delfzijl.

Zo is het gehele Commandementsplein aangewezen als parkeerschijfzone en wordt op het Molenbergplein de parkeerschijfzone met vijftien parkeerplaatsen uitgebreid.

Daarnaast is besloten het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat op te heffen en het verkeer vanaf de Damsterkade te ontsluiten op de Oude Schans. Volgens IJzebrand Rijzebol ontstat er op deze manier : ‘een goede combinatie tussen kort en lang parkeren in het centrum en voldoende parkeergelegenheid’.

In afstemming met de klankbordgroep, die uit bewoners en ondernemers uit het Delfzijl centrum bestaat, is besloten het gehele Commandementsplein als parkeerschijfzone aan te wijzen. De parkeerschijfzone is van kracht op maandag tot en met vrijdag en kent een maximale parkeerduur van twee uren.

Bewoners die direct aan het Commandementsplein wonen, kunnen een ontheffing aanvragen.

Er komen medio 2018 dertig parkeerplaatsen op de Damsterkade. Om een adequate uitwisseling tussen de Damsterkade en het Molenbergplein te realiseren, wordt het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat opgeheven. Het verkeer vanaf de Damsterkade wordt ontsloten op de Oude Schans. In het kader van verkeersveiligheid, de uitwisseling tussen fietsers en auto's en de breedte van de Waterpoort is besloten ter plaatse een voorrangsregeling in te stellen. Door deze maatregel zijn de dertig extra parkeerplaatsen op de Damsterkade goed bereikbaar.

De gemeente streeft ernaar de aanvullende maatregelen per medio mei 2018 te hebben gerealiseerd.