Broedeiland Stern ten doop op Marconi kwelder

DELFZIJL - Het Vogelbroedeiland Stern is zaterdag te doop gehouden tijdens open dag van de Marconi kwelder in Delfzijl. Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Delfzijl presenteerden diverse projecten in het Eems-Dollard gebied, waaronder ook de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Dat gebeurde allemaal op het haventerrein waar tevens de slothandeling was van de verruiming van vaarweg Eemshaven-Noordzee. De Marconi kwelder en de aanleg van vogelbroedeiland Eemshaven bij Bierum en Vogelbroedeiland Stern zijn gemaakt met een deel van het vrijkomend materiaal voor de verbreding en verdieping van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. De vaarweg is nu geschikt voor schepen met een diepgang tot 14 meter waardoor de bereikbaarheid van de Eemshaven is verbeterd. Dit is belangrijk voor de economie en ontwikkeling van Noord-Nederland. Ook de andere havens in de Eems-Dollard zijn na de verruiming beter bereikbaar. Foto: Egbert Euser