Subsidie voor dorpshuis en kultuureiland Steendam

STEENDAM - Wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen heeft in Steendam de verdeling van de subsidiegelden bekend gemaakt voor zeven grootschalige projecten. Eenm aantal daarvan is rond het Schildmeer.

In podiumcafé Peter en Leni in Steendam maakte ze bekend dat er 150.000 euro gaat naar het Kultuureiland Damsterplas, tussen het strand en het Afwateringskanaal. Dat gebeurt door de aanleg van beleefroutes voor meerdere doelgroepen en van een speelarena en bezoekerscentrum.

Voor het multifunctioneel dorpshuis komt € 160.000 beschikbaar en voor het dorpshart en plein € 390.000. Het geld word gstoken in de verbouw van de informele dorpsstek tot een toekomstbestendig dorpshuis Steendam. Daardoor is multifunctioneel gebruik mogelijk in een versterkt en energiezuinig gebouw. Het inrichten van het ‘Dorpsplein’ in Steendam (tegenover het dorpshuis) met parkeerplaatsen en terrassen vergt ook een flinke investering.

Vanuit Overschild komt er een fietspadverbinding molen-kerk-meer. Daar is € 70.000 voor beschikbaar. Het fietspad vanuit Overschild sluit dan aan op het ‘Rondje Schildmeer’ en op de fietsknooppunten.

In Hellum krijgt het schoolplein van de voormalige basisschool ‘de Ent’ voor € 30.000 een dorpsfunctie, waar een combinatie van ontmoeten en spelen mogelijk wordt gemaakt.

In Schildwolde komt er voor nieuwbouw van MFC Dorpshuis en het jeugdhonk ’t Kon Amper € 200.000 beschikbaar.

De gemeente Midden-Groningen heeft 1,1 miljoen subsidie ontvangen van Kansrijk Groningen, het programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor projecten die de leefbaarheid bevorderen in het aardbevingsgebied.