Vereenvoudigde procedure 80% schademeldingen gaswinning

NOORD-GRONINGEN - De onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wil circa 80 procent van de huidige schademeldingen rond gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg afhandelen in een vereenvoudigde procedure.

Belangrijke vereiste is dat de schade maximaal 10.000 euro bedraagt. Alle andere gevallen worden onder de reguliere procedure opgepakt. De commissie verwacht begin mei de eerste besluiten over schadevergoeding te kunnen nemen.

Dat en meer staat in de voorlopige werkwijze die de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bekend heeft gemaakt. De commissie wil op deze manier zo voortvarend en zorgvuldig mogelijk werken. Om zo in alle gevallen op ruimhartige, rechtvaardige en onafhankelijke wijze te besluiten over schademeldingen. Er is gestart met de eerste schadeopnames.

Sinds de opening van het schadeloket op 19 maart zijn er meer dan 1.000 nieuwe schademeldingen gedaan. Er zijn bij de opening ook ruim 11.500 schademeldingen overgenomen van het Centrum Veilig Wonen. Voor wie aan de beurt is en onder de vereenvoudigde procedure valt, is het streven om binnen enkele weken een besluit te kunnen nemen. Komende tijd moet uit de praktijk blijken of dat lukt. Ook wordt dan duidelijk hoe lang het duurt voor iedereen dan aan de beurt is. Vooralsnog lijkt dat zeker enkele maanden te zijn.

De commissie heeft vanwege een stuwmeer aan schademeldingen prioriteiten gesteld. Daarbij geldt in de regel dat de oudste schademeldingen het eerst worden behandeld. Er zijn uitzonderingen. Zo geldt er een aparte procedure voor acuut onveilige situaties waarbij uiterlijk binnen 48 uur en zo snel als mogelijk een veiligheidsinspectie plaatsvindt. Hierna wordt de schademelding opnieuw geprioriteerd en volgens de reguliere of vereenvoudigde procedure voortgezet.

Bij een klein deel van de schademeldingen die bij het Centrum Veilig Wonen zijn gedaan tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018 (toen het schadeloket opende) is al een schadeopname gedaan. Op basis van een deskundigenonderzoek op kantoor en na overleg met de schademelders zelf wordt dan over voor deze circa 1.600 schademeldingen zo snel als mogelijk een besluit genomen door de commissie.

Naast het vraagstuk van de grote hoeveelheid schademeldingen, is er ook het vraagstuk rond complexe schademeldingen. Ook op dat punt wil de commissie komende tijd ervaring opdoen. Juist omdat hier in veel gevallen maatwerk is vereist, heeft de commissie binnen de voorlopige werkwijze ruimte gehouden voor bijzondere omstandigheden. De zaakbegeleider krijgt in ieder geval een belangrijke rol in de ondersteuning van de mensen achter de schademelding.

Op www.schadedoormijnbouw.nl staat de voorlopige werkwijze volledig te lezen, inclusief de formele toelichting en meer uitleg voor schademelders.