Staten willen hoofdrol voor energiecooperaties

NOORD-GRONINGEN - De Provinciale Staten van Groningen roepen het provinciebestuur op om te onderzoeken hoe lokale energiecooperaties de hoofdrol kunnen krijgen in de energietransitie.

Ook moet worden voorkomen dat geld uit investeringen in duurzame energie de provincie uitlekt, bijvoorbeeld naar aandeelhouders van grote energiebedrijven. Dat vragen ze in een motie op initiatief van de Socialistische Partij, die werd gesteund door een ruime meerderheid van de partijen.

Volgens de initiatiefnemers zijn duurzame energieprojecten in het verleden te vaak van bovenaf afgedwongen. „Naar omwonenden werd niet serieus geluisterd, een paar bedrijven liepen weg met grote winsten en de omgeving zit met de gebakken peren,” stelt SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. Volgens hem kunnen lokale initiatieven een oplossing zijn. „Dan krijgen mensen werkelijk zeggenschap, en delen ze werkelijk mee in de winsten.”

De motie werd gesteund door alle coalitiepartijen en de Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid. Een ander SP-voorstel, het oprichten van een provinciaal energiebedrijf, wordt later nog besproken.