Groot onderhoud N996 rond Lopersum

LOPPERSUM - De provincie Groningen voert sinds maandag groot onderhoud uit aan de provinciale weg N996 tussen de Eemshavenweg en Garrelsweer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 22 juni 2018. In de bebouwde kom van Loppersum vinden geen werkzaamheden plaats. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van het asfalt en de bermverharding. Verder wordt op de weg markering aangebracht en wordt de verharding bij de spoorwegovergang verbeterd. Aannemer Schagen Infra uit Hasselt voert de werkzaamheden uit.

De weg wordt in drie fasen gestremd: N46 tot kruising Lopsterweg (kruising beschikbaar), 30 april tot en met 18 mei; kruising Lopsterweg tot bebouwde kombord Loppersum (west), 21 mei tot en met 1 juni (De kruising Bredeweg is dan weer beschikbaar); bebouwde kombord Loppersum (oost) tot N360 (nabij Garrelsweer), 11 juni tot en met 15 juni. Door de werkzaamheden in fasen uit te voeren probeert de provincie de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden de wegdelen gestremd voor het verkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad.