Zeehondenkijkwand open

TERMUNTEN - Het Groninger Landschap heeft de zeehondenkijkwand weer teruggezet op de dijk bij de Punt van Reide in Termunten. Doel is dat mensen kunnen genieten zonder dat zeehonden worden verstoord.

De wand wordt in april jaarlijks opgebouwd. In oktober wordt deze weer afgebroken om te voorkomen dat er in de winter schade ontstaat aan de kruin van de dijk door zware stormen. Jaarlijks trekt de wand zo’n 35.000 bezoekers. Het Dollard Bezoekerscentrum is in de zomermaanden ook op woensdag en vrijdagmiddag geopend.

Dit jaar zal er extra toezicht zijn om verstoring van de zeehonden te voorkomen. Met name in juni, de meest kwetsbare periode, wanneer de meeste jonge zeehonden (pups) geboren worden. Verstoring kan ertoe leiden dat zogende moeders schrikken en hun pup voor kortere of langere tijd achterlaten.

Verstoring komt doordat mensen naast de wand gaan staan, op de wand klimmen of door harde of schelle stemgeluiden. Handhaving gebeurt in nauwe samenwerking met de politie en provincie. Het Groninger Landschap staat achter het advies van de Wetenschappelijke Advies Commissie aan de minister over de opvang van zeehonden. Daarin staat dat pups die hun moeder kwijt zijn eerst 24 uur worden geobserveerd voordat ze worden opgevangen. Uit onderzoek in de Dollard blijkt dat pups ook door andere moeders worden gezoogd als hun eigen moeder een poos weg blijft. Ook kan het meerdere uren duren voordat hun moeder terugkomt.