Ontwerp zeedijk Delfzijl in 360 graden te bekijken

DELFZIJL - Waterschap Noorderzijlvest en aannemerscombinatie Ommelanderdiek hebben dinsdag het ontwerp van de zeedijk bij Delfzijl gepresenteerd.

Dat gebeurde tijdens een informatieavond voor inwoners van Delfzijl en andere geïnteresseerden over de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl. Ook de uitvoeringsplanning is toegelicht.

Iedereen kan het werk aan de dijk nu overigens meebeleven via beelden op internet, in het bezoekerscentrum en bijvoorbeeld op de Dag van de Bouw op 2 juni.

Voor de veiligheid wordt de zeedijk bij het stadstrand in Delfzijl, langs Delfzijl Noord tot natuurgebiedje Voolhok ongeveer 10 meter hoog. Dat is 1 tot 2 meter hoger dan de huidige dijk. Aan de landzijde van de dijk komt een nieuwe steunberm van 20 tot 25 meter. Ook komt er op de buitenkant van de dijk meer asfalt. Bij Delfzijl is de dijk omgelegd voor het stadsstrand en over de hele lengte komt een fietspad op en langs de dijk.

De ontwerpen van de zeedijk zijn vanaf 25 april te bekijken in een 360 graden platform. Via de website en in het bezoekerscentrum met een virtual realitybril. In het platform is ook meer informatie over de uitvoering van het werk te vinden, zoals de planning.

Aannemerscombinatie Ommerlanderdiek voert het werk uit. Eind 2019 zijn de werkzaamheden klaar en is de dijk weer toegankelijk voor publiek. Het strand van Delfzijl is nu nog toegankelijk voor publiek en wordt na de Pinksterfeesten 2018 ook afgesloten voor het werk aan de dijk.

Het stuk zeedijk van twaalf kilometer tussen Delfzijl en Eemshaven is het eerste in ons land dat volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor natuur, recreatie én economie. De realisatie kost 123,2 miljoen euro. De dijkverbetering is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerkingsverband van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Meer op: https://www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl.