Stationsgebied Delfzijl wordt parkachtig

DELFZIJL - Het college van B & W van Delfzijl heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied in de havenstad vastgesteld.

Het gaat om de herinrichting van het stationsplein en een deel van de Stationsweg. De herinrichting draagt bij aan de bereikbaarheid van het centrum van Delfzijl en moet zorgen voor een aantrekkelijke, sfeervolle en groene omgeving, waarin de reiziger centraal staat.

Het ontwerp is samen met de klankbordgroep 'Herinrichting Stationsgebied', bestaande uit bewoners en ondernemers rondom het stationsgebied, tot stand gekomen.

Momenteel bevindt het busstation zich voor de stationshal. „Het busstation gaat naar de oostkant van het stationsgebied,” licht wethouder IJzebrand Rijzebol het ontwerp toe. „Hierdoor komen de bussen minder met de bezoekers in contact en kan er voor de stationshal een parkachtige omgeving komen. De parkeerplaatsen die nu aan de oostkant zijn, de Kiss & Ride-plekken en de taxistandplaatsen gaan naar de westkant van het stationsgebied. Op het kruispunt Stationsweg en Damsterlaan komt een rotonde. Door de rotonde zijn fietsers, lopers en auto's meer van elkaar gescheiden. Dit gaat de verkeersveiligheid in het gebied verbeteren.”

Volgens planning gaat vanaf juli de uitvoering van de herinrichting van start. In de maanden mei en juni vinden de laatste voorbereidingen voor de aanbesteding van het werk plaats en worden de kabels en leidingen vervangen.

De herinrichting van het stationsgebied is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. Dit plan bevat een groot aantal maatregelen om het centrum van Delfzijl de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven. Meer informatie over de plannen voor het centrum van Delfzijl is te vinden op: www.koers2022.nl en www.delfzijl.nl.