Zes lintjes in gemeente Eemsmond

UITHUIZEN - Zes inwoners van de gemeente Eemsmond zijn verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

Burgemeester Van Beek reikt lintjes uit aan Luit Spijk. Alie Spijk-Van de Pol, Wim Bosscher, Eltjo Dijkhuis, Eltjo Dijkhuis en Hilde Krips-Van der Laan. Ja, inderdaag, twee personen met dezelfde naam. Zelfs de tweede naam Gerrit is hetzelfde.

Willem Bosscher is sinds zijn aanmelding in 1995 als vrijwillig bemanningslid voor de KNMR Eemshaven zeer actief betrokken bij het vrijwillige reddingswerk. Omdat hij zeer geschikt bleek om de ploeg te leiden, werd hij in 2001 aangesteld als schipper van het reddingsstation. In 2016 werd hij secretaris van het reddingsstation; tot op de dag van vandaag zet hij zich nog steeds met hart en ziel in. Ook op het gebied van scheepsontwikkeling - met name nieuwe reddingsboten - was Wim zeer betrokken en landelijk actief. In 1984 raakte Wim Bosscher betrokken bij de oprichting van de IVN Groningen: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. In 1986 werd hij bestuurslid - hij is vier jaar voorzitter geweest. In 1998 werd de stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat opgericht; Wim Bosscher was zeer actief en hielp mee met nieuwe beplanting. Van 2001 tot 2007 was hij bestuurslid van de stichting. Sinds 2014 is de heer Bosscher een zeer gewaardeerde vrijwilliger bij Staatsbosbeheer; vijf keer per jaar verzorgt hij excursies naar Rottum.  Sinds 2016 is Wim wekelijks actief als schipper en onderhoudsmonteur op de oude reddingsboot Gebroeders Luden.

Bosscher is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Eltjo Gerrit Dijkhuis (1948) was meer dan 30 jaar penningmeester van het Nederlandse Rode Kruis; ook voor naburige afdelingen betekende hij veel. Hij werd alom geprezen om zijn accuraatheid.  Daarnaast is de heer Dijkhuis sinds 1980 actief in de Protestantse gemeente Uithuizen. Van 1982 tot 1990 was de heer Dijkhuis gemeenteraadslid voor het CDA van de gemeente Hefshuizen. Sinds 2008 is Eltjo Dijkhuis werkzaam bij het MJD als seniorenvoorlichter. Sinds 2012 is de heer Dijkhuis bestuurslid van de woongroep Uithuizen. De heer E.G. Dijkhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Eltjo Gerrit Dijkhuis (1949) heeft zich sinds 1965 ontwikkeld als een op-en-top schoenverkoper. Hij droeg in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van schoenhersteller naar schoenenzaak met regionale uitstraling en compleet met webshop. Op 1 mei bestaat het bedrijf 100 jaar. Naast zijn werk verleende de heer Dijkhuis in 2006 mantelzorg aan zijn vader. Sinds 1970 is Eltjo Dijkhuis actief in de Protestantse Gemeente Uithuizen. De heer Dijkhuis heeft vanaf het begin, 35 jaar geleden, jarenlang een bijdrage geleverd als PR-medewerker aan de rommelmarkten van de voormalige Nederlands Hervormde Gemeente in Uithuizen. Vanaf 1985 vervulde Eltjo Dijkhuis ruim 30 jaar lang het voorzitterschap van het Nederlandse Rode Kruis. Daarnaast werd hij in 2006 voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Wmo-adviesraad van de gemeente Eemsmond. Sinds 1969 is de heer Dijkhuis een zeer gewaardeerd lid van de Handelsvereniging Uithuizen. Vanaf 1985 heeft de heer Dijkhuis zes jaar zitting gehad in de ouderraad van het Fivelcollege. De heer E.G. Dijkhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hilde Krips-Van der Laan is sinds 1976 - dus al meer dan 40 jaar - zeer nauw betrokken bij het Nederlands Hervormde Kerkje Breede. Op sociaal en cultureel gebied is Hilde Krips actief met het organiseren van concerten, lezingen, rondleidingen, exposities, huwelijken en nieuwjaarsbijeenkomsten. Ook heeft ze in 1983 een bijdrage geleverd aan de documentatie van de geschiedenis en restauratie van het kerkje te Breede. In 2015 publiceerde ze met twee andere auteurs het boek “Wit in Groen”-Geschiedenis van Breede en zijn kerk. Als voorzitter van de plaatselijke beheerscommissie trad Hilde Krips in 1992 toe tot het algemeen bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken. In 2008 werd dit omgezet in de Raad van Toezicht en in 2011 in de Raad van Advies. Van 2000 tot 2006 was mevrouw Hilde Krips- van der Laan bestuurslid voor de Borg Verhildersum in Leens. In 2008 trad mevrouw Hilde Krips-van der Laan toe als voogdes van het Heiligen Geest Gasthuis (HGG), het oudste hofje in de stad Groningen. Samen met de andere voogden zorgt zij ervoor dat het particuliere eigendom, rijksmonument, met 40 woningen en een kerk daterend van voor 1267 op verantwoorde wijze in stand blijft. Mevrouw Krips is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Luit Spijk was van 1979 tot 2010 verbonden aan de Rabobank. Door zijn oprechte belangstelling heeft hij veel voor mensen betekend. Hij heeft veel vrijwillige bestuursfuncties vervuld als penningmeester bij onder andere Voetbalvereniging Corenos; Vereniging Christelijke school voor Basisonderwijs; CDA afdeling Eemsmond; Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Eemsmond; IJsvereniging REO; Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen; Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl; Begrafenisvereniging Zijldijk-Oosternieland en Stichting Sportieve Recreatie. Ook heeft de heer Spijk diverse andere bestuursfuncties vervuld. Daarbij kwam naar voren dat hij daadkrachtig en pragmatisch is ingesteld. De heer Spijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Alie Spijk-Van de Pol is al sinds 1990 actief in de politiek. Sinds maart 2002 is zij raadslid en fractievoorzitter van het CDA in Eemsmond. Dat doet zij zeer gedreven, ambitieus en gedisciplineerd. Daarnaast was Alie Spijk als vrijwilliger betrokken bij de stichting Sportieve Recreatie Roodeschool; bij de VVV Waddenkust Noord-Groningen; bij Stichting Koopvaardijpastoraat en het Zeemanshuis. Tot eind 2016 was Alie Spijk bestuurslid van Stichting 't Gerack, waarbij ze belangrijke bijdragen leverde vanuit een grote betrokkenheid voor kwetsbare mensen.Van 1986 tot 2004 betekende mevrouw Spijk-Van de Pol veel voor de kerk. In2013 heeft Alie samen met andere dorpsgenoten 'Veur Mekoar Roodeschool' opgericht; dit burgerinitiatief bevordert de zorg en aandacht voor elkaar in het dorp. Mevrouw Spijk wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.