Drie lintjes in Loppersum

LOPPERSUM - Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum heeft donderdag 26 april drie Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan inwoners van het dorp Loppersum

Mevrouw van der Wal-Balkema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was jaren op pad voor een ander, de kerk, ouderen, goede doelen en de bibliotheek. Hierbij een opsomming van haar vrijwillige werkzaamheden. Naast haar vele werk voor de kerk is of was ze vrijwilliger bij de vrouwenraad Loppersum; Bibliotheek in Loppersum, woonzorgcentrum 'Zonnehus Wiemersheerd'. Mevrouw van der Wal- Balkema is actief bij Radio Wiemersheerd en presenteert een radioprogramma. Ze is ook collectant voor het Longfonds, de Nederlandse Brandwondenstichting en het Prinses Beatrix Spierfonds.

Ko Wiersema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is voormalig zelfstandig ondernemer en eigenaar van de SRV. Daarnaast was hij een luisterend oor voor mensen in het dorp en hielp hij vaak bij kleine klusjes, zoals het aansluiten van gasflessen en zwaar tilwerk. Sinds 2012 is hij met pensioen. De heer Wiersema zet zich al meer dan 50 jaar in voor het algemeen belang. Hij was vrijwilliger bij en actief lid van de Muziekvereniging 'Loppersum's Harmonie'; begeleidde de sponsorloop naar de Martinitoren in Groningen en verzorgde de catering. Daarnaast helpt hij bij de jaarlijkse tulpenactie, de oliebollenactie (sinds 2012) en de concerten op Eerste Kerstdag (sinds 2003). Bovendien ondersteunt hij de voorbereidingen van de voorjaarsconcerten (1964-1976). Hij was vrijwilliger bij en bestuurslid (2010-2014) van de Protestantse Gemeente Loppersum-Maarland, wijk Loppersum (Vredeskerk). De heer Wiersema is nu vrijwilliger bij de Albert Heijn in Loppersum. Hij is sinds de officiële opening gastheer en helpt de klanten bij het wegwijs maken in de winkel. Daarnaast verzorgt hij kleine klussen. De heer Wiersema is vrijwilliger bij zorgboerderij Fivelstee. Hij is actief als chauffeur en verzorgt de transfer van cliënten naar de instelling.

Mevrouw Werkman-Schenkel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze maakt zich sinds 1985 verdienstelijk als redacteur en uitvoerder van het kerkblad van de PKN. In de kerkelijke gemeente Loppersum is mevrouw Werkman-Schenkel één van de spillen waar de gemeente om draait. Ze is tussen 2002-2012 secretaris geweest voor De Zonnebloem.