AED Oosterwijtwerd

OOSTERWIJTWERD - Menig bezoeker ervaart een gemoedelijke rust in Oosterwijtwerd, een rustig dorp niet ver van Appingedam met zo’n 220 inwoners, echter die rust is slechts schijn want het dorp is springlevend getuige de vele activiteiten die met name door de Vereniging Dorpsbelangen jaarlijks worden georganiseerd. Twee prominente bestuurders Stephanie Schouwenburg (secretaris en penningmeester) en Harmien van der Werff-Poort zijn actieve bestuurders en zorgen voor een groot scala aan activiteiten in Oosterwijtwerd. Een aantal activiteiten die worden georganiseerd zijn de straatspeeldag, Oud en Nieuw op het dorpsplein tegenover de AED, paaseieren zoeken, toneelclub, dauwtrappen in de vroege uurtjes, 60+ middag, BBQ en de Bingo.

Naast genoemde activiteiten heeft Dorpsbelangen zich ook ingezet om een AED beschikbaar te hebben in het dorp. Hiertoe is ongeveer 1 jaar geleden een subsidie aanvraag ingediend bij Loket Leefbaarheid Groningen voor de aanschaf van een AED en een klimaatkast. Zeker in de afgelegen dorpskernen kost het gemiddeld wat meer tijd voor een ambulance om op de plek aanwezig te zijn. Oosterwijtwerd was zo’n witte vlek wat betreft de beschikbaarheid van een AED. Medch Consultancy de AED leverancier uit Appingedam bood een cursus aan die door Dorpsbelangen een week geleden werd georganiseerd in het visrestaurant gehuisvest in de voormalige Openbare Lagere School in Leermens. De meest fanatieke cursiste was tevens de jongste 14 jarige cursiste Carmen Lulofs. Zij woont met haar ouders in het huis waar de AED in een klimaatkast aan de buitenmuur hangt.

Veel dorpsbewoners hadden zich aangemeld voor de cursus AED en reanimatie die door de verpleegkundige van medch consultancy werd verzorgd. De betrokkenheid van de bewoners was groot zo bleek uit het grote aantal personen dat zich aanmeldde.